Společnost PROGRESS PRAHA, a.s zajišťuje:

 • pronájem nemovitostí – kanceláře, byty
 • správu Společenství vlastníků bytů - administrativa, ekonomika, technická správa
 • ostatní

 

Společnost PROGRESS PRAHA, a.s. v rámci správy nemovitostí zajišťuje zejména tyto činnosti:

Zajišťování provozu domu a pozemku včetně technických zařízení a společných částí technických sítí tak, aby společné části domu byly provozuschopné a sloužily k jejich řádnému užívání a užívání bytů a nebytových prostor v domě.

 • Zajišťování rekonstrukcí a modernizací společných částí domu.
 • Zajišťování údržby a oprav společných částí domu.
 • Zajišťování protipožárního zabezpečení domu a jeho revizí a oprav.
 • Zajišťování revizí a oprav rozvodů elektrické energie, svislých a vodorovných rozvodů vody a odvodů odpadních vod, vzduchotechniky, společné televizní a rozhlasové antény a ostatních systémů k příjmu a rozvodu televizního a rozhlasového signálu.
 • Elektrických sdělovacích zařízení v domě a hromosvodů.
 • Zajišťování pojištění společných částí a zařízení domu.
 • Zajišťování administrativní a operativně technické činnosti, spojené se správou domu a pozemku a vedení příslušné technické a provozní dokumentace k domu.
 • Zajišťování vedení evidence a vybírání plateb vlastníků jednotek na náklady spojené se správou domu a pozemku, popř. dalších, a na úhrady za plnění, poskytovaná s užíváním bytu, nebytových prostor a společných částí domu (studená voda, teplo, teplá voda, odvoz odpadů, odvod odpadních vod…. a pod.).
 • Vedení evidence všech nákladů, vztahujících se k pozemku a domu.
 • Vedení účetnictví domu podle zák.č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s odděleným účtováním na jednotlivé jednotky (byty a nebytové prostory) a sledování nákladů a výnosů v příslušném účetním období, vč. přípravy daňového přiznání.

V rámci správy domu zajištění plnění, poskytovaných s užíváním bytů a nebytových prostor a společných částí domu, jejichž zajištění je nutné pro celý dům a to zejména:

 • dodávku studené vody
 • dodávku tepla
 • dodávku elektrické energie, studené vody a odvádění  odpadových vod pro společné části a zařízení domu
 • úklid společných prostor a chodníků
 • odvoz odpadků

 

PROGRESS PRAHA, a.s. nabízí k pronájmu:

 • Vlastní nebytové kancelářské prostory v budově Pražská 1279/18, Praha 10-Hostivař

V ceně nájmu jsou  zahrnuty služby – ostraha 24h denně, úklid, donáška a odnáška pošty, parkoviště.

Za spotřebu vody a energií je stanoven paušální poplatek dle pronajatých m2.

Informace o aktuálně volných prostorách a výši nájemného na tel.: 724337512

 • Vlastní byty v bytovém domě Pražská 1470/18b, Praha 10-Hostivař

 • Vlastní byty v bytovém domě Pražská 1555/16a, Praha 10-Hostivař

 • Vlastní byty v bytovém domě Zemské Právo 1573/5A, Praha 10-Hostivař

Bytové domy se nachází nedaleko rozsáhlého přírodního parku Hostivař a Hostivařské přehrady.

Toto umístění tak skvěle kombinuje kvalitní bydlení v bezprostřední blízkosti přirody, rychlou dopravní dostupnost MHD z centra města, komplexní občanskou vybavenost a blízkost obchodních center.

Informace o aktuálně volných bytech a výši nájemného žádejte na emailu: sprava@progresspraha.cz 

 

OSTATNÍ:

Dne 22.3.2019 se koná valná hromada společnosti. Pozvánku na valnou hromadu lze stáhnout zde.

 

 


Kontakt

PROGRESS
PRAHA, a.s.
Pražská 1279/18,
Praha 10 -Hostivař,
102 00
+420 267219233
+420 724337512
28221621
DIČ CZ28221621